Brandveilig werken NEN6050

Brandveilig werken NEN6050

Het doel is duidelijk: het voorkomen van brand. De norm NEN 6050 geeft voorwaarden aan om de kans op het ontstaan van brand tijdens het aanbrengen van detailleringen op het dak zoveel mogelijk te beperken.

 De volgende situaties onderscheiden we:
• Drogen van de ondergrond zonder open vuur.

• Aansluitingen van de dakranden moeten duurzaam worden afgeschermd zonder open vuur, voordat het dakbedekkingssysteem wordt aangebracht. Brandvrije zone minimaal 100 mm. 
             

• Bij plaat- of schubvormig opgaand gevelwerk mag in een zone van minimaal 750 mm geen open vuur worden gebruikt.
 

• Bij minder dan 2 meter verticale afstand van een overkragend bouwdeel tot de bovenzijde van het dak aan weerszijden van de verticale lijn in een zone van 750 mm geen open vuur gebruiken.
 


 

• Bij kiergevoelige onderconstructies moet de dampremmende laag of de eerste laag van het dakbedekkingsysteem zonder open vuur worden aangebracht.

• Afscherming rondom de dakdoorbreking (HWA- afvoer, dakdoorvoer) aanbrengen zonder open vuur.

• Rondom en langs dakdoorbrekingen moet in een zone van 400 mm isolatiemateriaal klasse A2 worden aangebracht.
 


 
Deze richtlijnen en een uitgebreide beschrijving van diverse detailleringen vindt u in het handboek Brandveilig Werken gewoon doen.

 

                    

Vraag het handboek "brandveilig werken" aan per mail.