Diensten

Diensten

Naast een scala aan veiligheidsproducten biedt Royal Veiligheid een omvangrijk dienstenpakket dat garant staat voor gezond, veilig en verantwoord werken op daken.

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
Met behulp van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) brengt het totaalconcept van Royal Veiligheid de veiligheidssituatie op een dak volledig in kaart. Een gecertificeerde inspecteur inventariseert ter plekke de aanwezige veiligheidsrisico’s. De visuele waarnemingen van de inspecteur worden vertaald in een rapportage. In deze rapportage wordt verslag gedaan van de bestaande veiligheidssituatie op het dak. Daarnaast bevat de rapportage een advies (evaluatie) om de veiligheid op het dak te verbeteren. Deze aanbevelingen kunnen bestaan uit diverse oplossingen voor veilig werken op hoogte, zoals permanente veiligheidsvoorzieningen (bijvoorbeeld in de vorm van dakankers) en tijdelijke veiligheidsvoorzieningen (bijvoorbeeld in de vorm van dakrandbeveiliging).

Referentie projecten>

Scholing
Gecertificeerde instructeurs bieden gespecialiseerde trainingen aan voor het vakkundig aanbrengen en het juist toepassen van valbeveiligingssystemen, daktoetredingen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). In deze cursussen is er ook aandacht voor de wet- en regelgeving over gezond en veilig werken op daken. Na afloop van de training is de dakverwerker gecertificeerd om de veiligheidsproducten zelf aan te brengen.

Opleidingsdata>

Keuringen en herkeuringen
Op het moment dat een gecertificeerde dakverwerker een valbeveiliging plaatst, bijvoorbeeld een dakanker, is deze volgens de wet automatisch gekeurd. Daarnaast schrijft de wetgeving voor dat veiligheidsproducten op het dak elk jaar opnieuw moet worden gekeurd. Dakverwerkers kunnen de jaarlijks verplichte herkeur van ankerpunten ook in eigen beheer doen al dan niet i.c.m. een onderhoudscontract. Hierdoor is een optimale veiligheid van valbeveiligingssystemen altijd gewaarborgd.

Levering en registratie
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) die worden gebruikt op het dak moeten elk jaar opnieuw worden gekeurd. Dakverwerkers hebben de mogelijkheid om deze verplichte jaarlijkse herkeur door Vlutters Tools & Safety te laten uitvoeren. Om deze herkeur te waarborgen, registreert Vlutters Tools & Safety de levering van alle veiligheidsproducten. Zodra het product na een jaar moet worden herkeurd, wordt de dakverwerker hiervan tijdig op de hoogte gebracht. Het certificaat van registratie dient bij de gebruiker aanwezig te zijn.


 

Diensten - Vlutters Tools & Safety
Diensten - Vlutters Tools & Safety
Diensten - Vlutters Tools & Safety
Diensten - Vlutters Tools & Safety
Diensten - Vlutters Tools & Safety