Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM's) worden ingezet op het moment dat gebruik van collectieve middelen zoals hekwerken, borstweringen of steigerwerk niet mogelijk is.

Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) zijn bedoeld voor kortstondig werk en bestaan uit permanent aanwezige ankerpunten, leeflijnen, harnasgordels en verbindingsmiddelen (lijnen en banden).  Alle onderdelen van PBM's moeten zijn voorzien van een weersbestendig kenteken met CE-nummer, certificaatnummer volgens welke Europese norm is gekeurd, de productiedatum en de naam van het CE-keuringsinstituut.

Gebruiksduur
Alle onderdelen van een PBM moeten voor gebruik worden geïnspecteerd op eventuele gebreken. De dakverwerker of andere gebruiker moet zich ervan bewust zijn dat beschadigde onderdelen van een PBM direct moeten worden vervangen. PBM’s moeten schoon, droog en in goede staat worden opgeborgen, op een dusdanige wijze dat omgevingsfactoren geen invloed hebben op hun conditie. Er wordt uitgegaan van de volgende levensduren bij normaal gebruik; harnasgordels 6  tot 8 jaar en verbindingsmiddelen (lijnen of banden) 4 tot 6 jaar.
 
Keuring
De gebruiker is verplicht om PBM’s minimaal één keer per jaar door een deskundige te laten keuren en hiervan een registratie bij te houden.  Het certificaat van registratie dient bij de gebruiker aanwezig te zijn. Om deze (her)keuring te waarborgen, registreren we alle verkopen en keuringen. Zodra het product na een jaar moet worden herkeurd, brengen we u hiervan tijdig op de hoogte. Vervolgens bent u uiteraard vrij in de keuze om herkeur door Vlutters te laten uitvoeren of om dit zelf te regelen met een andere ter zake deskundige.

Bekijk het assortiment

Persoonlijke beschermingsmiddelen - Vlutters Tools & Safety
Persoonlijke beschermingsmiddelen - Vlutters Tools & Safety
Persoonlijke beschermingsmiddelen - Vlutters Tools & Safety