Wijziging opbouwmethode rolsteigers

Veiligheid bouwplaats

Wijziging opbouwmethode rolsteigers

In januari 2018 is een nieuwe opbouwmethode voor de rolsteiger verplicht geworden. Het is bij een rolsteiger verplicht om een leuning op heuphoogte te hebben zodra het volgende werkplatform wordt betreden. Met de traditionele rolsteiger systemen lukt dit niet. Hier wordt gebruik gemaakt van horizontaal- en diagonaalschoren, die boven heuphoogte uitkomen. De kans op ongevallen is in het verouderde systeem nog te hoog.

Aanpassing rolsteigers
Door leveranciers worden diverse oplossingen geboden voor bestaande rolsteigersystemen. De meest voorkomende is de voorloopleuning die meerdere steigerfabrikanten hebben ontwikkeld.

Controles op rolsteigers
Door de inspectie SZW wordt streng gecontroleerd of de rolsteiger voldoet aan de nieuwe opbouwmethode. Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een boete en het werk kan worden stilgelegd. De nieuwe opbouwmethode is formeel vastgelegd in het A-blad Rolsteigers. 

Meer weten?
De nieuwe regelgeving geldt ook voor bestaande rolsteigers. De nieuwe regelgeving vergt een investering in nieuw steigermaterieel. Wilt u meer weten over dit onderwerp neem dan contact op met Vlutters Tools & Safety.

Wijziging opbouwmethode rolsteigers - Vlutters Tools & Safety