Tijdelijke valbeveiliging

Tijdelijke valbeveiliging

Indien geen borstweringen of permanente leuningen aanwezig zijn, biedt een tijdelijke dakrandbeveiliging uitkomst.

Hierbij dient zorgvuldig te werk worden gegaan. Plaats de afzetting langs de dakrand op alle plaatsen waar wordt gewerkt. De beveiliging aan weerszijden van dakopgang, bouwlift of stortkoker moet een minimale lengte hebben van 4 meter. Zet bij voorkeur het hele dak af. Eventueel is afzetten van de werkplekzone voldoende met een uitloop van 4 meter naar beide zijden.

Hekwerken en randbeveiligingen moeten bestaan uit een bovenregel op tenminste 1 meter boven het dakvlak, een tussenregel en een klantplank van 15 cm hoog. Openingen in het hekwerk mogen niet hoger / breder zijn dan 47 cm. Het leuningwerk moet voldoen aan de Arbo-beleidsregel 3.16, lid 6 en aan NEN 2770.  

Het systeem dient volgens de voorschriften van de leverancier te worden opgebouwd. Speciale aandacht vereisen de verbindingen in de hoeken en het juist aanbrengen van ballast. Maak gebruik van de onderdelen van één fabrikant. Uitwisseling van onderdelen is meestal niet mogelijk.

Bekijk het assortiment

 


 

Tijdelijke valbeveiliging - Vlutters Tools & Safety
Tijdelijke valbeveiliging - Vlutters Tools & Safety
Tijdelijke valbeveiliging - Vlutters Tools & Safety